Polityka prywatności

Nasze wartości
Wysoko cenimy naszych gości i zawsze z przyjemnością witamy ich w naszym hotelu. Naszym priorytetem jest zapewnienie wyjątkowego pobytu. Pełna satysfakcja z usług hotelu Górski Raj *** i dobra opinia naszych gości są dla nas najważniejsze. Rozumiemy, że jedną z rzeczy, którą nasi goście od nas oczekują, jest ochrona prywatności. Z tego względu udostępniając Państwu naszą stronę internetową i mając na uwadze zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.


Dane Osobowe
Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową Hotelu Górski Raj można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Hotel Górski Raj zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności w internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe"). Gość hotelu Górski Raj *** może przy różnych okazjach zostać poproszony o podanie następujących własnych danych osobowych lub danych osobowych członków rodziny: Nie zbieramy umyślnie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, za wyjątkiem ich imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz narodowości, które to dane są podawane przez osobę dorosłą w imieniu dzieci lub przez dzieci za pozwoleniem dorosłego. Prosimy dopilnować, aby dzieci nie podawały nam żadnych danych osobowych bez pozwolenia, np. przez Internet. W razie podejrzenia, że dziecko podało nam dane osobowe bez pozwolenia, należy skontaktować się z nami w celu ich usunięcia. Dane osobowe mogą być zbierane między innymi w następujących okolicznościach: Niezapowiedziane Wiadomości
Hotel Górski Raj zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Górski Raj rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia).

Pliki cookies
Strona internetowa www.gorskiraj.com, używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.gorskiraj.com plików "cookies".

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowe-go. Za pomocą "cookies" dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika. Dla Państwa wygody strona www.gorskiraj.com używa plików "cookies" i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować się do potrzeb użytkowników, w celach reklamowych i staty-stycznych. Pliki "cookies" stosowane w stronie www.gorskiraj.com nie przechowują żadnych danych osobowych.

Po co korzystamy z plików "cookies"? Poziom ochrony przed "cookies" ustawia się w każdej przeglądarce.
Poziom ochrony przed "cookies" można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików "cookies". Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony da-nych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: hotel@gorskiraj.pl

Przechowywanie danych
Przechowujemy dane osobowe gości przez okres niezbędny dla celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności gości hotelowych lub dozwolonych w ramach obowiązującego prawa.

Dostęp, modyfikacja, sprzeciw
Użytkownicy korzystający z serwisu Hotel Górski Raj pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Hotel Górski Raj mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania. Może także odmówić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności gości hotelowych, o ile ma po temu uzasadnione powody. Jednakże, w przypadku braku zgody, w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie dostarczyć gościowi żądanych usług. W razie chęci skorzystania z przysługujących praw dotyczących danych osobowych przechowywanych w Hotelu Górski Raj***, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem. W celu żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek problemów z egzekwowaniem przysługujących praw, należy kontaktować się z hotelem: hotel@gorskiraj.com